Poland Sendromu

Alfred Poland tarafından 1841 yılında tanımlanan bu konjenital göğüs duvarı deformitesinde; pektoral majör kası yokluğu, pektoral minör kası yokluğu veya hipogenezisi, meme yokluğu veya hipogenezisi, el anomalisi (sindaktili, brakidaktili, brakisindaktili vs) majör komponentlerdir

Poland sendromu 30-32 bin doğumda bir görülür. Etiyolojisi bilinmemektedir. Poland sendromunda kosta ya da kıkırdak agenezilerinin paradoks solunum oluşturması dışındaki olgular estetik açıdan değerlendirilir. Böyle olgularda en sık uygulanan cerrahi düzeltme meme protezi yerleştirilmesidir. Kosta defekti olan olgularda hastanın kendi kaburgalarından hazırlanan greftlerle göğüs duvarı rekonstrüksiyonu yapılabilir.

Poland sendromu mevcudiyeti hastaların fiziksel aktivitelerini kısıtlamamaktadır. Bu hastalarda mevcut görüntüden duyulan rahatsızlık, hastaneye müracaatlarının esas sebebidir.