Karinatum (Güvercin Göğsü)

Ön göğüs duvarının ikinci en sık deformitesi Pektus Karinatum ya da diğer adıyla Güvercin Göğsüdür. İman tahtasının ve/veya kaburgaların öne doğru çıkmasıyla kendini gösterir. PK'da erkekler kadınlara göre daha sık etkilenmektedir. Ön göğüs deformitelerinin %5-20'sini oluşturur. Her 1000-2500 doğumda 1 görülmektedir.

Hastaların %30'unda ailelerinde de bildirilmiştir. PK bazı sendromlarla ve bağ doku hastalıkları ile birlikte de görülebilir.

PK'lı hastaların 1/3'ünde aile öyküsü vardır. Bazı sendromlarla ve bağ dokusu hastalıklarıyla da beraber olabilmektedir. Pektus Ekskavatum gibi kıkırdak gelişiminde oluşan anormalliklerin neden olabileceğine dair de tezler vardır.

PK'lı hastalar dolaşım ve solunum problemleriyle karşılaşabilmektedirler. Çarpıntı, nefes darlığı, hışıltı bunlardan bir kaçıdır. Astım ve kronik bronşit PK'lı hastaların %16,4'ünde görülmektedir. Ayrıca bu hastalar vücutlarındaki şekil bozukluğundan dolayı içe dönük ve utangaç olabilmekte ve öz saygılarında bir azalma görülebilmektedir. Bu durum onların sosyal yaşamlarını kısıtlamaktadır.

PK'da Skolyoz, Marfan Sendromu gibi anormallikler daha az görülmektedir. Bunun yanı sıra kifoz (kamburluk) neredeyse tüm hastalarda görülebilen bir şekil bozukluğudur.

Hem ortez tedavisi hem cerrahi tedavisi mevcuttur. Ortez yöntemi cerrahi müdahale gerektirmemesi nedeniyle hafif olgularda tercih edilebilmektedir. Prensibi, dışarı doğru çıkık olan bölgeye dışarıdan basınç uygulayarak anatomik düzelme sağlanmasına dayanır. Cerrahi tedavide ise sternum kondroplasti (açık ameliyat) ve kapalı bir yöntem olan Abramson ameliyatı bu deformitenin düzeltilmesinde kullanılan cerrahi tedavi seçenekleridir.